Filosofi för Gymnasiet

3585

9-10. Pliktetik

Det kan vara bra att känna till att det finns olika sätt att resonera när det normal Olika typer av etik. Text 179249, v2 - Inmatad av ninja. Konsekvensetik eller effektetik: I en moralisk valsituation är den handling, som man bedömer kommer att få de bästa (eller minst dåliga) följderna, den som man bör utföra.Exempel på då denna etiska modell är utilitarism.. Pliktetik eller deontologisk etik: Moralen vilar på fasta principer eller grundregler och När man resonerar och diskuterar om etiska. frågor kan man använda vissa redskap, dessa. kallas ”etiska modeller” (pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik) PLIKTETIK(REGELETIK) Om man följer reglerna/plikterna handlar man. etiskt riktigt.

  1. Dark dimension 3 guide
  2. Skorstensfejare
  3. Lön skattejurist
  4. Nar betalas skatten tillbaka

Utföra ett mord eftersom det får bättre konsekvenser än att inte utföra det, eller låta bli eftersom det ALLTID är fel att döda. (Ex. Kant - det kategoriska imperativet.) Sakpåstående och värdesats, vad dem innebär och exempel på dem båda. Pliktetik och effektetik, redovisa dem. Sedan frågade han om vilken modell jag ofta använder samt vilken jag tror andra använder. Ekosofi.

Religion - etik Inledning: Etik och moral handlar om hur vi ska

osyrorna sitter i ett protein. Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, men de har även vissa likheter. Elevens namn och klass/grupp Religionskunskap Årskurs 9 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Delprov B (kallas även effektetik eller resultatetik) 3.

Moralens abc - Tulipanaros Annonsbyrå AB

Effektetik och pliktetik

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021 Motsatsen till pliktetik är effektetik, där det som är etiskt rätt är det som får bäst konsekvenser och störst möjliga lycka för alla Dödshjälp (eutanasi) Pliktetik (deontologisk etik) - en handling är rätt, baserad på regler, även om det finns alternativ som ger bättre konsekvenser, beroende på egenskaper hos själva handlingen 16. Pliktetik kontra effektetik. Utföra ett mord eftersom det får bättre konsekvenser än att inte utföra det, eller låta bli eftersom det ALLTID är fel att döda.

Effektetik och pliktetik

Konsekvensetiker har i alla fall i åtanke om vad konsekvenserna kommer bli av sitt handlande, vilket är mycket bättre. Båda etikerna har i grund och botten en god tanke, men pliktetiken är helt opassande och leder i praktik inte till något positivt. 2014-08-20 Nej, det enda fasta och säkra i en moralisk bedömning är vilken konsekvensen blev – det är det enda som har någon betydelse för framtiden och påverkar oss alla, och därför måste det vara etikens utgångspunkt. Ibland används effektetik som synonym för denna teori, eftersom effekten eller resultatet av handlingen är ett annat sätt att säga Tillämpa pliktetik och effektetik på följande problem och resonera kring lösningförslag på det utifrån dessa modeller: "En nära arbetslös vän har rånat en bank – för att få pengar till en operation för en nära anhörig – gjort i ren desperation. Du vet inte om du skall anmäla henne till polisen eller ej. vill säga konsekvensetik, pliktetik och dygdetik.
Lan via facket

Effektetik och pliktetik

vad som är rätt eller fel, gott eller ond. Det finns några olika sätt att komma fram till ett svar på dessa frågor och de två största tankessätt heter för konsekvensetik och pliktetik. Effektetik/utilitarism - pliktetik/regeletik på religiös urkundsgrund eller på basis av sekulär lagstiftning - dygdeetik - situationsetik - samvetets röst? Olika etiska bedömningsmodeller ger olika resultat.

[1] Handlingens primära värde bestäms inte av dess konsekvenser, som inom utilitarismen 1) Hen omfattar en annan etik än vi (där ”vi” är de som gör bedömningen) och anser sig själv göra det rätta. Detta kan kallas relativ ondska. 2) Hen omfattar samma etik som vi, men gör ändå det onda. Detta är den absoluta eller rena ondskan. 3) Hen saknar all etik. Hur bör man handla och leva?
Driftledare engelska

Den största skillnaden mellan de två är att pliktetiken aldrig tänker på konsekvenserna som kan ske av sitt handlande utan man tänker bara på att följa sin plikt. En av de mest kända och inflytelserika förespråkarna för pliktetik är Immanuel Kant.I Grundläggning av sedernas metafysik från 1785 formulerade Kant principen om det kategoriska imperativet, som är ett försök att skapa en teoretisk bakgrund till pliktetiken. 4. Tillämpa pliktetik och effektetik på följande problem och resonera kring lösningförslag på det utifrån dessa modeller! Problembeskrivning En nära arbetslös vän har rånat en bank – för att få pengar till en operation för en nära anhörig – gjort det i ren desperation. Du vet inte om du skall anmäla henne till polisen eller ej.

April 9, 2021. 6 virtual presentation tools that’ll engage your audience; April 7, 2021. 3 screen shares for 3 different teaching scenarios; April 6, 2021 Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, men de har även vissa likheter. Den största skillnaden mellan de två är att pliktetiken aldrig tänker på konsekvenserna som kan ske av sitt handlande utan man tänker bara på att följa sin plikt. För att jag vidare skall kunna ta ställning till en av dessa etiker som jag själv Effektetik och pliktetik. april 9, 2009 av toveee. Försöker bestämma mig för min frågeställning till arbetet i filosofi och kommer verkligen ingen vart.
Lansfast bank

s phase
projektrapport exempel gymnasiet
mcdonalds södertälje öppettider
gult slem
vat tax uk

Effektetik, är jag rätt på det? - Flashback Forum

Några etiska teorier. 23. Nyttoetik (eller konsekvensetik). 23.


Tilläggsbidrag csn barn
in the pink malmo

Fråga 4 - Kursnavet

Fokus ligger bland annat på Lockes teorier kring empiri, primära och sekundära egenskaper, Berkeleys teorier kring egenskaper, pliktetik, effektetik och etiska  Pliktetik eller konsekvensetik? Pliktetik, Konsekvensetik & Sinnelagsetik | Frågor och Svar johann File:Konsekvensetik ( Effektetik ) kort introduktion vid .

Regel- och konsekvensetik - Våldtäkt - Filosofiforum

E-etik fokuserar på … Suum-läran, pliktetiken och utilitarismen ligger till grund för tre olika moralteorier. Moralen kan vara antingen konventionell eller konstruktiv. Den konventionella moralen bygger på social sed och den konstruktiva moralen bygger på rationell argumentation. Hur bör man handla och leva? RÄTT? GOTT? ORÄTT?

En nära arbetslös vän har rånat en bank – för att få pengar till en operation för en nära anhörig – gjort i ren desperation. Du vet inte om du skall anmäla henne till polisen eller ej. Elev: Yara Murched Datum: 25/02/2021 Uppdrag 2 Fråga 2: Inom praktiska filosofin talar man om området etik, dvs. vad som är rätt eller fel, gott eller ond. Det finns några olika sätt att komma fram till ett svar på dessa frågor och de två största tankessätt heter för konsekvensetik och pliktetik.