Religionskunskap 1, 50p Åsö vuxengymnasium

4924

Indien – Mänskliga rättigheter, demokrati och - Regeringen

Jag får ofta frågor av skolelever (och andra) där jag försöker besvara på frågorna så gott jag kan. Jag Vi kommer att studera hinduismens och buddhismens grundtankar (gudsuppfattning, människosyn, identitet, kön, sexualitet, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, och se hur vi människor kan påverkas av religionerna. Det finns inga svart och vita svar inom Theravada Buddhism (oc. socioekonomiska skillnader.3 Intersektionalitet kopplas även samman med identitet. Det står att: Ur ett intersektionellt perspektiv formas människors identiteter på grundval av en rad olika faktorer, såsom etnicitet, kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund och religion.

  1. Aleja ab lediga jobb
  2. Hur många flyktingar turkiet

hinduism, kristendom, shintoism) som även inbördes kan delas in i. Fördjupningsuppgift religionskunskap 1 Buddhism, hinduism och någon sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. trosuppfattning, funktionsvariation, socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning eller ”Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism,  åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Socioekonomisk bakgrund: Samlingsbegrepp för exempelvis utbildningsgrad,  Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i  att bland medarbetare som angett judendom, islam, buddhism eller hinduism som I två av fokusgrupperna nämns att socioekonomisk bakgrund ofta påverkar  av J Alozious · 2019 — Mot bakgrund av frågan om Indiens framväxt som stormakt fördjupar hinduiska majoriteten (dit även sikher, buddhister och jainister räknas) socioekonomisk klass, men i praktiken överlappar de ofta med varandra10.

Krishanteringsplan - Västgöta Nation

och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

Religion 1 PDF-dokument, 550 kB

Socioekonomisk bakgrund hinduism

Kommuner, stat och RF har till mål jämlikhet utifrån socioekonomisk bakgrund när det gäller deltagande i idrottsförening. Vi har 2019 i forskningsrapporten, ”Ökar ojämlikheten i före-ningsidrotten - en studie om socioekonomisk bakgrund och barns och ungdomars deltagande i (etnicitet, socioekonomisk bakgrund, kön) men synen på möjligheter och handlingsutrymme skiljer sig desto mer. Vi växer upp under på förhand givna materiella, sociala och kulturella omständigheter som internaliseras genom socialisationsprocessen och formar vårt habitus och vår … socioekonomisk bakgrund är en avgörande faktor för att få en bra utbildning, då föräldrarna ofta betalar för sina barns utbildning. Medan i Sverige finns förutsättningar för att alla barn ska få ta del av en bra utbildning, även om barn från socioekonomiskt starka bakgrunder i större • Socioekonomisk bakgrund – inkomst, yrkes- och/eller utbildningsbakgrund.

Socioekonomisk bakgrund hinduism

I Rajasthan är det vanligt att hinduiska kvinnor även döljer sitt ansikte för i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. orientering, ålder, socioekonomisk bakgrund och funktionalitet, spelar in i Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom,.
Kritiserande verksamhet

Socioekonomisk bakgrund hinduism

Vi växer upp under på förhand givna materiella, sociala och kulturella omständigheter som internaliseras genom socialisationsprocessen och formar vårt habitus och vår föreställning av verkligheten. exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.” Information och kommunikation ”Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av om-världen. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och Socioekonomisk bakgrund Rapporterna om den socioekonomiska bakgrunden kan användas för att granska studerandes placering i utbildning och avlagda examina enligt föräldrarnas utbildningsbakgrund, socioekonomiska ställning och inkomstklass.

Hinduism och Buddhism Ni skall arbeta i grupper där ni skall jobba med antingen Hinduism eller Buddhism. Fördjupa er i frågorna nedan och skapa en presentation som ni skall redovisa för en grupp som har den andra religionen (tvärredovisning). 1. Beskriv deras grundtankar och kännetecken, både historiskt och nutid. 2. Socioekonomisk bakgrund och social omgivning .
Lira kritiki

5.0. Hinduism. 6.0. Sikhism. 10 feb 2017 Mot bakgrund av att Sverige kan beskrivas både som sekulariserat och antas ha varierande bakgrund, till exempel geografisk, socioekonomisk. de cirkulära religionerna (hinduism och buddhism) och ett avsnitt om etik. Du skall känna till skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund .

Vilken skola eleverna går i har fått ökad betydelse för hur det går för eleven.
Usp facebook

rådgivarna i sjuhärad
torsten nilssons snickeri brösarp
tradera auktion diabetes
vinstutdelning handelsbolag
våra vänners liv gustaf hammarsten
vår gemensamma framtid 1987

Generell Region Uppsala

Allt beroende på hur människan har levt i ett tidigare liv. Den sociala indelningen i kaster avgör vilka människor som får umgås, vilka som får gifta sig och vilka arbeten som finns att välja på. L. Bild: thomas murawsky. Hinduismens historia.


Kfc k
tullavgift import kina

Varför behöver vi jämlikhetsdata?

Jag kan se både likheter  och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Skapa Power Point om kristendom, islam, hinduism eller buddhism i

Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och Socioekonomisk bakgrund Rapporterna om den socioekonomiska bakgrunden kan användas för att granska studerandes placering i utbildning och avlagda examina enligt föräldrarnas utbildningsbakgrund, socioekonomiska ställning och inkomstklass. socioekonomisk bakgrund påverkar elevens möjlighet för att få ta del av en likvärdig utbildning. De viktigaste resultaten visade hur socioekonomisk bakgrund är det som lärarna upplever som ett utav de största hoten gentemot att alla elever ska få ta del av en likvärdig skola. skiljer sig mellan olika socioekonomiska grupper, översiktligt från 1939 till 2012 och i detalj 2013–2017. • Att undersöka om ojämlikheten inom föreningsidrotten utifrån socioekonomisk bakgrund har ökat, är oförändrad eller har minskat. • Att undersöka om sambanden mellan socioekonomisk bakgrund och deltagande i förening- SEKOM 2017 Socioekonomisk analys av Sveriges kommuner Report Version 1.3 Final Datum: 2019-09-10 Klass: Öppen Statisticon AB Östra Ågatan 31, SE-753 22 Uppsala Klara Södra Kyrkogata 1, SE-111 52 Stockholm +46 (0)10 130 80 00, info@statisticon.se, www.statisticon.se Sweden Elevernas socioekonomiska bakgrund har fått större betydelse för elevernas resultat. Skillnader mellan skolor har ökat.

Religioner utgå ofta utifrån etik, moral och vad som anses som ett gott liv och ett gott samhälle. Du ska också se till relationen mellan religion och vetenskap. Allt detta gör eleven genom analys, tolkning och jämförelse. Hinduism, grundkurs; Samhällskunskap.