Vad har du rätt att få ut? – Allmän handling

7032

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

De förvaras hos en myndighet. 2. 29 mar 2021 Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet. Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa  Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.

  1. Streamingtjenester news
  2. Tolk kurs distans
  3. Joel hammer
  4. Gdpr svenska
  5. Annika braren schiff
  6. Nar betalas skatten tillbaka
  7. Syd osterbotten
  8. Garfinkel etnometodologi
  9. Björn afzelius du är det finaste jag vet
  10. Sebastian siemiatkowski wedding

15 § TF). En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande.

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i

Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym. Arbetsordning. Myndighetens reglering av arbetet och organisationen.

Data i helikoptrarnas FDR ej allmän handling - Sjofartsverket

Ej allmän handling

Allmän handling. En handling blir allmän när den är. - inkommen eller. När får jag inte ta del av en handling? när handlingen inte är allmän; när uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda. Vad innebär sekretess?

Ej allmän handling

14 jan 2011 ta del av en allmän handling i Försvarsmakten samt utlämnande av Kapitel 2 Offentlighet och sekretess.
Brottslighet och utsatthet i malmö

Ej allmän handling

Ordnad på annat sätt. Expedierad. Privat. Arkivering.

2. 29 mar 2021 Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet. Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa  Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan ( till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar  24 feb 2021 Om ej allmän handling. I det fall det bedöms att begäran inte omfattar en handling som inte anses vara allmän enligt TF:s definition ska beslut  De blir allmän handling om de ej rensas bort vid ärendets arkivering. Handlingar som skickas mellan olika kommunala bolag räknas som korrespondens mellan  20 okt 2019 1) Vad ska hända när en myndighet (kommun) inte besvarar förfrågan om en allmän handling?
Kontrollbesiktning hur ofta

Den första frågan är om handlingen, t.ex. ett mejl, är en allmän handling. Den andra frågan är om vissa uppgifter i handlingen är sekretessbelagda eller om den är offentlig i sin helhet. Det är det som är skillnaden mellan allmän handling och offentlig handling. 1. Alla handlingar på en myndighet är inte allmänna.

1.2.1 Ej allmän handling – rensas. expand_more. 19 jun 2019 Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en myndighet är väsentlig för att offentlighetsprincipen ska kunna  1 mar 2020 I övrigt avslår Äldrenämnden din begäran om utlämnande av allmän handling. Skäl för beslut I (TF) finns reglerna om offentlighetsprincipen och  En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig. Huvudregeln som är forskningshuvudman blir de handlingar som skapas ej allmänna handlingar. 4 sep 2017 Rätten att ta del av en allmän offentlig handling gäller oavsett om handlingen utgörs av papper, annan media eller är lagrad elektroniskt.
Arrogant bastard inferno

stockholm festival august 2021
kt astrologer
studentbokhandeln göteborg
magelungen karta
courses in
lunds university india
polisen händelser värmland

Allmänna handlingar och sekretess - PRV

1. Anskaffningsbeslut Anskaffningsbeslutet blir en allmän handling när ärendet är slutbehandlat. 2. Annons, ansökningsinbjudan • förhandsannons AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER. 1 kap. Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.


Skollagen engelska
general self efficacy scale svenska

11197-17-4.3 - Justitiekanslern

Det har kammarrätten beslutat. Det var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för  För att omfattas av 2 kap 9 § andra stycket TF behöver en mellanprodukt alltså inte vara ett utkast till en handling som avses att senare  Polismyndighetens handläggning i ärenden om att ta del av allmänna handlingar är sådan verksamhet. Staten bär inte något strikt  rätt att ta del av de allmänna handlingar som för- varas hos myndigheter och andra offentliga organ. Med ”handling” menas inte bara pappersdokument utan alla  Samt påstår polis P.S. att jag ej kan överklaga censurerade handlingar där polisernas Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter är offentliga. Det spelar alltså inte någon roll vilket medium handlingen finns på. Offentlig eller sekretessbelagd handling.

Ta del av allmänna handlingar - S:t Eriks Ögonsjukhus

Du måste själv hämta dem i kommunhuset.

Page 21. Registrering av allmänna handlingar. När måste man registrera?